Projektowanie budowlane

Pakiet BASIC Pakiet COMFORT Pakiet PREMIUM
występowanie w imieniu Inwestora w sprawie pozyskania warunków technicznych przyłączenia mediów (woda, kanalizacja, prąd , gaz, kanalizacja deszczowa w zależności od potrzeb)
występowanie w imieniu inwestora o wyłączenie z użytku rolnego
adaptacje projektów gotowych na bazie dokumentów dostarczonych przez Inwestora
uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii do projektu
sporządzenie dokumentacji wstępnej (badania geotechniczne, archeologiczne, operaty wodnoprawne itp.)
występowanie w imieniu Inwestora w celu uzyskania pozwolenia na budowę
inne usługi: analizy możliwości zabudowy terenu, projekty urbanistyczne, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawno-budowlane, weryfikacja nieruchomości przed zakupem

Realizacja budowy

Pakiet BASIC Pakiet COMFORT Pakiet PREMIUM
kierownik budowy/ inspektor nadzoru inwestorskiego 10 wizyt + 1 gratis 20 wizyt + 1 gratis indywidualne ustalenia dot.
częstotliwości i zakresu czynności
rejestracja dziennika budowy i zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
zastępstwo inwestycyjne - organizowanie budowy i przejęcie obowiązków Inwestora (zapewnienie wytyczenia obiektu, zamawianie materiałów, organizacja budowy, kontrola jakości robót budowlanych)
wykonanie obiektu budowlanego, zagospodarowania terenu, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

ZAKOŃCZENIE BUDOWY I WYSTĄPIENIE O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU

Pakiet BASIC Pakiet COMFORT Pakiet PREMIUM
reprezentowanie Inwestora przed PINB w sprawie zgłoszenia zakończenia budowy/ uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
kompletowanie i występowanie o dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy/pozwolenia na użytkowanie
indywidualne ustalenia w sprawach dotyczących legalizacji obiektów lub sporządzania projektów zamiennych

Zobacz realizacje

+48 508 443 071

biuro@jwteam.pl